måndag 17 juni 2013

Thoughts on letterpress printing & typography

Vår bokbindarkollega Johanna Röjgård-Sjöberg har varit och besökt Whittington Press i England och tipsade oss om deras son Patrick som driver Nomad Letterpress, kolla in den fina bloggen:
http://nomadletterpress.blogspot.se
Det finns också en fin facebook-sida. 
http://www.facebook.com/NomadLetterpress